By John Borgkilde
Posted: Updated:
0 Comments

Snart vil man igen kunne sidde på en bænk i Kongens Have og nyde synet af billedhugger Aksel Hansens monumentale “konge til hest”, rytterstatuen af Kong Christian IX, som siden 1906 har sidder på sin hårdt prøvede hest med ryggen til Odense Slot og med ansigtet mod banegården, som om han, højt hævet over have og gade, byder byens gæster velkommen, når de ankommer med jernbanen.

Soklen venter på hest og konge – som snart igen kommer til ære og værdighed foran Odense Banegårdcenter

Det var ganske vist, at ekvipagen, hest og konge, der samlet vejer 2200 kilo, efterhånden var blevet så skrøbelige, at værket var i fare for at falde fra hinanden under en heftig storm. Derfor måtte “skulptur-doktor” Jørn Svendsen ta’ over.

Den 66 årige støbeekspert fra Skulpturstøberiet i Svendborg er kendt og agtet for at udføre sit støbearbejde med disciplin og akkuratesse.

Netop Skulpturstøberiet betegnes som et af de ypperste af sin slags i Skandinavien.
Her har flere velkendte Odense-statuer, skulpturer, monumenter og andre kunstværker bogstaveligt talt fået nyt liv. Det er også på hans værksted, at en række af Keld Moseholms karismatiske bronceskulpturer er støbt.

Det fortælles, at hest og rytter ikke kunne have klaret noget der minder om en orkan. Så man kan sige, at vejrguderne har vist sig fra den gode side.

Sådan kommer hest og konge til se ud når ekvipagen om kort tid vender tilbage fra Svendborg.

Den garvede billedhugger Søren Westh har været aktivt med i en stor del af renoveringsprocessen.

Europas svigerfar
Historien om Kong Christian den Niende er bevægende, lang og spændende. Hvadbørn og arvinger angik lå han ikke på den lade side, idet han nåede at få placeret fire af sine børn på troner rundt i Europa, hvilket gav ham tilnavnet “Europas Svigerfar”. Han var forøvrigt født syd for den grænse, vi kender i dag.

Kong Christian den Niende voksede op som en yngre søn af hertug Vilhelm og Slesvig-Holsten-Søndervorg og Glücksborg  af og tilhørte dermed en fjern sidelinje af det danske kongehus, der nedstammede fra Christian den Tredie. I 1852 blev han imidlertid udset til tronfølger i det danske monarki, da det viste sig, at Frederik den Syvende ikke havde nogle arvinger, og man derfor måtte forvente at den oldenborgske slægts  hovedlinje snart ville uddø.

Med tronfølgeloven af 31. juli 1853 blev han som prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg arving til den danske trone – og ved Frederik den Syvendes død i 1863 besteg Christian den Niende tronen som den første danske konge af den glückburgske linje af den oldenborgske slægt. Han tog valgsproget Med Gud for Ære og Ret.

Og selv om billedhugger og skulptør Aksel Hansen var født i Odense i 1853, så blev denne statue mærkeligt nok det eneste værk af betydning i fødebyen. Dog udførte han et mindre mindemærke for den gejstlige reformator, senere biskop Hans Tausen, i Tausens fødeby Birkende, en lille landsby mellem Marslev og Langeskov.

 

Related Posts

ER MAN TIL SØDE SAGER, SÅ TA’ TIL STIGE ForstadsTeatret er det nye navn på et 40 år gammelt teater i...

Jeg husker den så tydelig, den stille middagsstund i starten af november 2006, da jeg kom gående på...

“Havde det ikke været for min skønne datter, Freja-Sofie, så ville jeg ikke have stået her i min...