Kære alle SNART ER året borte – og også næste år vil dagene komme og gå – og flyve som trækfugle i medvind. Tiden vil vandre sin evige gang udad livets uendelige landevej. Og vi vil vandre med. Men alt bliver ikke helt som den plejer. TIRSDAG runder vi ganske vist 365. og allersidste dag – og klokken 00.01 hedder det...

(Nu stærkt redigeret)   “Hej John, du er kommet langt væk hjemme fra – sjovt du kunne finde os. Hyggeligt at se dig… (kram…) Det er længe siden…  velkommen …   hvad laver du her…”. I kender det med garanti. At den person, man (næsten) havde glemt alt om, men om hvem man ofte har tænkt;, “Gu’ ve’ hvor i...

Opdateret  Der var engang en have. En offentlig park, som oprindeligt var en urtehave som apoteker, æresborger, etatsråd og mæcén Gustav Lotze anlagde i 1855. Da Thomas B. Thriges Gade, opkaldt efter en anden af byens stolte sønner, åbnede i slut-60’erne som led i et gigantisk gadegennembrud, blev det meste af Lotzes...