By John Borgkilde
Posted: Updated:
0 Comments

Arkitektforeningen har uddelt bygherreprisen ”Æreskalejdoskopet” for, som det hedder, “et særligt vellykket bygge- eller byudviklingsprojekt”. I år er prisen tilfaldt Odense Kommune for sin måde at håndtere Thomas B. Thriges Gade-projektet.

Eller måske rettere, den måde kommunen har skabt en by i byen – dér hvor den udskældte del af  Thomas B. Thriges Gade var indtil for få år siden. Nu er der mennesker (og snart letbane) i stedet for biler.

Svanesandkassen er blot den ene af landskabsarkitekternes finurligheder i “baghaven” ved Bofællesskabet og Rosengade – som også hører med til Thomas B. Thrige Gade-projektet.

I sin begrundelse betonede Kristine Leth Juul, næstformand for Akademisk Arkitektforening, ændringen og ombygningen af Thomas B. Thriges Gade som utrolig visionært.

“Projektet er et pragteksempel på, hvor vigtigt det er for byudviklingen og kvaliteten af bygninger og byrum samt at der er tilknyttet visionære bygherrer, som tør holde fast ved visionerne og planerne fra de første idéer, til det hele står opført. Det har de gjort i Odense, hvor planerne har overlevet skiftende byråd og de udfordringer, som et stort byomdannelsesprojekt som dette nødvendigvis vil møde undervejs”.

Og udfordringer har der været – bl.a. adskilligere borgeres modvilje.

Borgmester Peter Rahbæk Juel er stolt af prisen på hele byens vegne: “Vi er glade for og stolte af at modtage “Æreskalejdoskopet”. Det er en ære for byen og en stor anerkendelse af det arbejde som er gjort. Det kræver noget særligt at gennemføre så ambitiøst et projekt som Thomas B. Thriges Gade”.
“Hele byen, og i særdeleshed naboerne til den store byggeplads, har skullet væbne sig med tålmodighed (og gør det stadig, red.), for det er et enormt projekt, som har fyldt meget i bybilledet i mange år”.

“Nu begynder vi at kunne se, at det har været sliddet værd. Vi får en fantastisk bymidte, som igen er bundet sammen, og odenseanerne og alle besøgende vil kunne nyde grønne byrum, caféer, kulturoplevelser og et nyt H.C. Andersen Hus i verdensklasse” sagde Peter Rahbæk Juel.

Ny by i byen over 700 mester
Ifølge projektselskabet “Fra Gade til By”, så omfatter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade et areal på 51.000 kvadratmeter og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

Der bygges 53.000 etagekvadratmeter fordelt over tre kvar­terer – fra Sct. Albani Kirke og Albanigade  – med en samlet fordeling på ca. 65 procent boliger,  25 procent erhverv og en halv snes procent detailhandel. Samt diverse caféer,
Et sammenhængende parkeringsanlæg under terræn sikrer meget centralt beliggende parkeringsfaciliteter . med 1.000 parkeringspladser i kælderen  i p-anlægget.
Related Posts

ER MAN TIL SØDE SAGER, SÅ TA’ TIL STIGE ForstadsTeatret er det nye navn på et 40 år gammelt teater i...

Jeg husker den så tydelig, den stille middagsstund i starten af november 2006, da jeg kom gående på...

“Havde det ikke været for min skønne datter, Freja-Sofie, så ville jeg ikke have stået her i min...