By John Borgkilde
Posted: Updated:
0 Comments

Denne historie fra forleden opdateres fredag aften. Så skulle forbindelsen være åbnet.

 

“Åh Gudskelov. Det var en dejlig nyhed, som vi tålmodigt har ventet længe på. Det har været en benhård ventetid for butikker, caféer, handlende og beboere i Overgade – og HCA-kvarteret. Nogle er desværre bukket under og drejet nøglen om, andre undrede sig over at kommunen ikke kunne gøre noget for os i den svære situation. Men snart stråler julelyset og vi går bedre tider i møde.

Sådan lød den stille jubel fra café- og butiksindehavere i Overgade, da bloggens udsendte skridtede den hyggelige strøggade af, for at videregive den glade nyhed om, at der fredag den 13. november åbnes for fodgængerpassage mellem Overgade og Vestergade. Dermed er det slut med at såvel beboere som turister er tvunget til benytte ofte mudrede interimistiske gangstier på kryds og tværs over letbane-terrænet.

Dermed rettes der op på fortidens synder.

Historisk milepæl
Projektselskabet “Fra Gade til By” er et partnerskab, som drives af Odense Kommune og Realdania, har dermed nået en historisk milepæl. Den firesporede “motorgade”  Thomas B. Thriges Gade blev lukket i sommeren 2014, og området forvandles nu til et aktivt byområde, hvor denne forbindelsesåre til fodgængere betegnes som meget vigtig.

Odense Byråd vedtog i 2008 at lukke gaden og omdanne den til en ny, bilfri bydel med plads til nybyggeri og byrum. Der blev som led i projektet etableret cirka 1000 underjordiske parkeringspladser.

Realdania støtter projektet med 255 millioner kroner, mens Odense Kommune betaler 250 millioner kroner.

Sådan ser den ene ende af Overgade ud mod letbanen – bortset fra arbejdende lastvogne, kraner og maskiner – som har ligget brak siden højsommeren  som følge af en konkures hos en fliseleverandør.   Her belægges den bilfri gågade med granitfliser ligesom den får nye bænke, nyt design i lysstandere samt træer. Foto: John Borgkilde.

Projektselskabet “Fra Gade til By” melder nærmest lettet ud, at “nu kan vi endelig melde datoen ud, hvor fodgængerpassagen mellem Overgade og Vestergade åbnes”. Det sker altså fredag den 13. november 2020.

En stor og fantastisk dag
Ledelsen af “Fra Gade til By” med projektchef Stig Langsager i spidsen, kalder det ikke alene en stor dag for kvarteret, men også “en fantastisk dag” for projektet, for byens butikker – både mod city og H.C. Andersen Kvarteret samt for de mange borgere, som i tre et halvt år har måtte leve med at kunne vælge mellem snirklede omveje uden om byggepladsen – men også uden om det tilstødende HCA-byggeri.

Selv om det er en stor dag for alle involverede, så bliver der ingen festivitas af den grund. Tværtimod. Og det ærgrer ikke mindst kommunen og “Fra Gade til By”, Årsagen er indlysende: På grund af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer, undlader man at fortælle, hvornår på dagen “portene” åbnes mellem de to centrale bydele.

Dog lover man, at dagen fejres på en corona-sikker måde. Hvordan eller hvornår vil vise sig.

Dog vil der på “Fra Gade til By”s facebook-profil løbende blive lagt billeder op af de hyggelige indslag, som kommer til at ske i løbet af dagen.

Ikke helt klart endnu
Dog er projektet ikke helt klart. For mens der åbnes for den nye gade, så begynder brolæggere og andre eksperter i placeringer af fliser, at belægge Overgade fra pladsen med skulpturen Den standhaftige Tinsoldat til letbanesporene. Området belægges med granit i grå nuancer – samt med adgang til den over 600 år gamle ruin, som siden 60’erne stod alene på den hedengangne I. Vilh. Werners Plads – og som nu er integreret i karréen som genbo til rådhuset.

Når belægningen i den ene side er færdig, bytter vi om, så der hele tiden er en passage åben, hedder det i en udtalelse fra Projektselskabet.

Med åbningen af passagen forlænges Overgade til Vestergade, ligesom før anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade. De nye beboere i de to karréer på hver side af passagen får dermed adresse i Overgade.

Den nye bydel, som vokser frem, skal primært bestå af boliger, men også kontorer, butikker, kulturinstitutioner, restauranter og caféer – og vil blive integreret i den historiske bydel omkring Overgade, Nedergade og Sortebrødre Torv.

Under jorden vil der være parkering for biler i to etager, mens der over jorden kommer grønne torve og byrum.
Fodgængere og cyklister skal have trygge ruter og der skal gøres plads til en letbane.

Projektet tager udgangspunkt i Odense Kommunes enstemmige byrådsbeslutning af den 13. februar 2008 om omdannelse af Thomas B. Thriges Gade fra motorgade til byrum med letbane.

Den nye bydel er en del af en overordnet strategi, der skal forvandle Odense fra stor dansk by til dansk storby og trække endnu flere borgere og erhvervsdrivende til byen.

 

 

 

Related Posts

Efter godt 52 år i dvale er Overgade forlænget med 60-70 meter og forvandlet til et lille torv ud...

“Som revychef siden 2009 har jeg oplevet meget, men aldrig har jeg mærket en begejstring, som den...

“Hold da helt op. Der er sket noget siden jeg var her sidst. Helt utroligt. Se det nye Carl...