By John Borgkilde
Posted: Updated:
0 Comments

Med en borgmesterlig indvielse af den fjerde fodgængerpassage via en lille træbro over letbane, blev et stort og følsomt problem løst.
For vel er den provisoriske sti langs Fisketorvs-karréen langt fra prangende, men den betyder meget for handlen både øst og vest for stor-byggeriet. Nu skal borgerne blot lære at finde passagen – trods manglenede skiltning fra Vestergade.

Arbejdet med belægning af granitfliser på forlængelsen af gadeforløbet fra Skjolden og Nelle’s Café ned ad Overgade, hen over letbanen og frem til Lagkagehuset og den 600 år gamle ruin, er foreløbigt omkring et halvt år forsinket i forhold til tidsplanen. Årsagen er et coronaramt stenbrud i Indien. Afskibningen er voldsomt forsinket.

Ruinen integreres i nybyggeriet
Siden slutningen af 1960’erne stod ruinen midt på den hedengangne I. Vilh. Werners Plads bag rådhuset. Med integratiobebn af ruinen mødes fortid og nutid. Ruinen, der er resterne af en købmandsgård fra omkring 1420 og som har en historisk hvælvet kælder, er bygget ind i hjørnet af Albani Torv-karréen og bliver genbo til rådhuset. Ruinen bliver offentlig tilgængelig.

Butikker og beboere i de to store karriérer får adressen Overgade – som her ses fra den kommede plads, Fisketorvet. Vestergade 1 er t.h. og den gamle ruin i midten er integreret i den nye stor ejendom. Foto: Fra Gade til By

Ifølge bloggens informationer er leverancen af granit i færd med at blive sejlet til Danmark. Hvor langt den er nået “på de syv have” melder historien ikke noget om. Det er årsagen til, at arbejdet foreløbigt er et halvt år forsinket i forhold til tidsplanen.

Klar til foråret
Kommunikationsansvarlig i “Fra Gade til By” Ann-Britt Nørgaard udtrykker tidshorisonten således: “vi bliver færdige med hele belægningen i foråret 2021”.

Bygherren Odense Kommune har valgt at købe tonsvis af granitklinker netop i Indien.

Projektchef Stig Langsager: “Vi har valgt at lade fliserne producere på et anerkendt stenbrud i Indien, fordi granitten derfra har den rigtige grå nuance, kvalitet og pris. Præcis samme type granit lægges på begge sider af letbanes dobbeltspor.

Når belægningen i den ene side er færdig, så bytter vi om, så der hele tiden er en passage åben, hedder det i en udtalelse fra Projektselskabet.

Med åbningen af “den rigtige passage” med nye  butikker og supermarkedet Føtex Food forlænges Overgade til Vestergade, så det hvad længden angår, bliver akkurat som før  Thomas B. Thriges Gade anlagt – for over 50 år siden. De nye beboere, butikker og caféer i de to karréer får adresse i Overgade. De “små husnumre” har kuriøst nok været ledige siden dengang. Moms nogle havde forudset den udvikling.

Den ny bydel
Udlejningen er i fuld gang til den nye bydel – på begge sider af den kommende “ny Overgade”, som føres hen til Lagkagehuset.
Bebyggelsernes udformning og farvenuancer er tilpasset nabo-bygningerne. Karréernes facader er i forskellige nuancer af teglsten. Sammen med de fremhævede lyspartier omkring vinduer og karnapper skaber de et levende udtryk.

Stueetagen har primært glasfacader og består af butikker og måske en torvehal. Stueetagens imødekommende udtryk skaber en god sammenhæng med byrummene omkring karréerne. De transparente facader brydes af trappeopgange til boligerne, som ligger fra 1. eller 2. sal og op.

De nye karréer består primært af boliger, som varierer i størrelser, så de imødekommer forskellige behov. Alle boliger har adgang til enten altan eller gårdrum.
I Albani Karréen er gårdrummet placeret i 2. sals højde og giver ovenlys ned til erhvervslokalerne på 1. og 2. sal.

 

Related Posts

ER MAN TIL SØDE SAGER, SÅ TA’ TIL STIGE ForstadsTeatret er det nye navn på et 40 år gammelt teater i...

Jeg husker den så tydelig, den stille middagsstund i starten af november 2006, da jeg kom gående på...

“Havde det ikke været for min skønne datter, Freja-Sofie, så ville jeg ikke have stået her i min...

Leave a Reply