By John Borgkilde
Posted: Updated:
0 Comments

En kridhvid flagstang med Dannebrog blafrende til tops vil kaste glans over den kuperede eventyrhave. 

Det forlyder fra en kilde som deltog i den bløde åbningsceremoni, at der hverken var flag eller stang på gavebordet.

Det vil samme hjemmelsmand råde bod på – med en blink i øjet og smil på læben.

Han føler sig nemlig overbevist om, at en kridhvid flagstang med en glinsende knop i det pureste guld og dertil et smukt Dannebrog, vil pynte mellem hurtigt voksende buske, træer og blomster plantet i cirkler ovenpå det museale tilløbsstykke i underetagen – derved vil H.C. Andersen Haven være forsynet med et præg af national storhed.

Den kreative kilde, som i al beskedenhed kalder sit bud på flag og flagstang for original, præsenterer som dokumentation bloggen for en fotomontage, hvor vi kan se, hvad han forestiller sig – nemlig et smukt blafrende Dannebrog midt i den magiske have, opkaldt efter H.C. Andersen som selv elskede det danske flag.
Nationaldigteren fortæller et sted, at han altid medbragte et lille flag (Dannebrog) i silke – i inderlommen på sine udlandsrejser. Han viste det gerne, hvis nogle skulle spørge efter hans ophav.

Det var efter at have læst et stykke Danmarkshistorie, som relaterer til H.C. Andersen og Dannebrog, at jeg kom i tanke om et berige HCA-haven med et flag, fortæller kilden og henviser bl.a. til den kendsgerning, at den fynske digter var trist til mode over treårskrigen eller som den også hed “1. Slesvigske krig”, der varede fra 1848 til 1851. En krig som Preusserne (tyskerne, red.) også kaldte den Slesvig-Holstenske krig – og som flere steder også blev kaldt en dansk borgerkrig. Fordi konflikten i Slesvig kunne have udviklet sig til en dansk helstat i 1848. Og så havde Danmark og historien set helt anderledes ud.

Som digter og forfatter havde  H.C. Andersen bekendte på den tyske og den danske side. Det lagde han aldrig skjul på.
I tiden, hvor treårskrigen ulmede, undgik han såvidt muligt at tage offentlig stilling til problematikken – hvilket han ofte blev bebrejdet af kritikere og venner i København. Han var så angst for repressalier, at han i maj 1848 valgte at flygte fra Hovedstaden i en periode. Han boede i Nyhavn.

For “forretningsmanden” Hans Christian Andersen betød det uhyre meget, at han holdt sig på god fod med Slesvig-Holstenske forlag og trykkerier med hensyn til udgivelsen af sine bøger og skrifter.

Så meget tænkte H.C. Andersen på sit image og på eventuelle følger af treårskrigen, at han bl.a. skrev “Soldatens sang til Dannebrog” (Vor gamle fane, vort Dannebrog), som hyldest til såvel Dannebrog, som de danske soldater, der kæmpede i Slesvig-Holsten- apropos et Dannebrog i HCA Haven.

På den måde beviste han over for de københavnske skeptikere, hvilken side han trods alt hørte til. Den tankevækkende sang blev første gang offentliggjort den 25. april 1849 og trykt i bladet “Fædrelandet” præcist et år senere, under titlen „Soldatens Sang til Dannebrog”.

Vor gamle Fane, vort Dannebrog,
Som Himlen gav os med Seier,
Dig har jeg elsket fra lille Pog,
Mit hele Hjerte Du eier.

Du hellige Fane, Du danske Flag,
Om Dig straaler Mindernes Glorie,
Med Gud og med Dig hos den ærligste Sag
Staaer Danmark i Verdens Historie.

De gloende Kugler kan svie din Flig,
Men det kun en Stund os bedrøver;
Den danske Matros er og bliver sig lig,
Som Vaabenet Hjerter og Løver.

Hvis selv jeg falder paa Kampens Dag,
I Kampen for Danmark, for Norden,
Saa svøb mig blot i et Dannebrogs Flag,
I det vil jeg lægges i Jorden!

H.C. Andersens kærlighedserklæring til det danske land og sprog blev skrevet med sangen “I Danmark er jeg født” – i kølvandet på treårskrigen i 1850.  Digterens mange udenlandsrejser fik kritiske røster til at så tvivl om hans nationale sindelag, men med “I Danmark er jeg født” fik han tilbagevist anklagerne. (Citat: Højskolesangbogen). Mange kalder den dag i dag “I Danmark…” for vores anden nationalsang.

——-

Det skal pointeres, at forfatterne til denne historie med præg af sol og sommer og et glimt i øjet, ikke har kendskab eventuelle planer om placering af en flagstang i HCA-haven.

 

Related Posts

Hvordan mon H.C. Andersen ville have beskrevet livet i nutidens corona-epidemi og Covid-19 – om...

Ingen bygning i denne verden ligner tilnærmelsesvis det nye H.C. Andersens Hus. Og den kendsgerning...

For 75 år siden realiserede Kathrine og hendes mand Poul Andersen deres ungdoms drøm om at skabe et...