Vælg en side

Apropos drøm og fantasi, som H.C. Andersen beskæftigede sig meget med i sin skrivekunst, så kunne en kridhvid flagstang med Dannebrog blafrende havel kastet glans over den kuperede eventyrhave. Ja over hele det nye H.C. Andersen Hus kompleks. 

En kreativ kilde, som kalder sit bud på flag og flagstang for original. Kilden præsenterer som dokumentation denne fotomontage som dokumentation – ene og alene format bloggens læsere bogstaveligt talt kan danne sig et billedet af et blafrende Dannebrog midt i den magiske have, opkaldt efter H.C. Andersen som ofte beskrev, hvor højt han selv elskede flaget.
Nationaldigteren fortæller et sted, at han altid medbragte et lille dannebrog i silke – i inderlommen på sine udlandsrejser. Han viste det gerne, hvis nogle spurgte efter hans ophav.

“Det var efter at have læst et stykke Danmarkshistorie, som relaterer til H.C. Andersen og Dannebrog, at jeg kom i tanke om et berige haven med et flag, fortæller kilden, der vil være anonym og henviser til den kendsgerning, at den fynske digter var trist til mode over treårskrigen eller som den også hed “1. Slesvigske krig”, der varede fra 1848 til 1851. En krig som Preusserne (tyskerne, red.) også kaldte den Slesvig-Holstenske krig – og som flere steder kaldes en dansk borgerkrig. Fordi konflikten i Slesvig nemt kunne have udviklet sig til en dansk helstat i 1848. Og så havde Danmark og historien set helt anderledes ud i dag.

Som digter og forfatter havde  H.C. Andersen bekendte på den tyske og den danske side. Det lagde han aldrig skjul på.
I tiden, hvor treårskrigen ulmede, undgik han såvidt muligt at tage offentlig stilling til problematikken – hvilket han ofte blev bebrejdet af kritikere og venner i København. Han var så angst for repressalier, at han i maj 1848 valgte at flygte fra Hovedstaden i en periode. Han boede i Nyhavn.

Den meget danske blogredaktør føler sig overbevist om, at en flagstang med en glinsende knop i det pureste guld og dertil et smukt Dannebrog, vil pynte smukt mellem de hurtigt voksende buske, træer og blomster plantet i cirkler ovenpå det museale tilløbsstykke i underetagen – derved vil H.C. Andersen Haven være forsynet med et præg af national storhed. 

For “forretningsmanden” Hans Christian Andersen betød det uhyre meget, at han holdt sig på god fod med de store Slesvig-Holstenske Forlag og trykkerierne – med hensyn til udgivelsen af bøger og skrifter i hele Europa..

Så meget tænkte H.C. Andersen på sit image og på eventuelle følger af treårskrigen, at han bl.a. hyldede de danske krigere  “Soldatens sang til Dannebrog” (Vor gamle fane, vort Dannebrog), som en særlig hyldest til  Dannebrog og de danske soldater, der kæmpede i Slesvig-Holsten – også derfor er vi mange som mangler et Dannebrog i HCA Haven. Bloggen føler sig overbevist om, al det er det eneste danske museum som ikke er i besiddelse af flag og flagstang. 

På den måde beviste han over for de københavnske skeptikere, hvilken side han trods alt hørte til. Den tankevækkende sang blev første gang offentliggjort den 25. april 1849 og trykt i bladet “Fædrelandet” præcist et år senere, under titlen „Soldatens Sang til Dannebrog”.

Vor gamle Fane, vort Dannebrog,
Som Himlen gav os med Seier,
Dig har jeg elsket fra lille Pog,
Mit hele Hjerte Du eier.

Du hellige Fane, Du danske Flag,
Om Dig straaler Mindernes Glorie,
Med Gud og med Dig hos den ærligste Sag
Staaer Danmark i Verdens Historie.

De gloende Kugler kan svie din Flig,
Men det kun en Stund os bedrøver;
Den danske Matros er og bliver sig lig,
Som Vaabenet Hjerter og Løver.

Hvis selv jeg falder paa Kampens Dag,
I Kampen for Danmark, for Norden,
Saa svøb mig blot i et Dannebrogs Flag,
I det vil jeg lægges i Jorden!

H.C. Andersens kærlighedserklæring til det danske land og sprog blev skrevet med sangen “I Danmark er jeg født” – i kølvandet på treårskrigen i 1850.  Digterens mange udenlandsrejser fik kritiske røster til at så tvivl om hans nationale sindelag, men med “I Danmark er jeg født” fik han tilbagevist anklagerne. (Citat: Højskolesangbogen). Mange kalder den dag i dag “I Danmark…” for vores anden nationalsang.