Vælg en side
Sjældent udbudt H.C. Andersen-manuskript, ”Den sidste perle” fra 1852, et netop erhvervet af Museum Odense på auktion (midt om natten, dansk tid) og bliver nu bragt tilbage til museet i Odense, hvor det udstilles i H.C. Andersens Hus.

“Der var et rigt hus, et lykkeligt hus; alt derinde, herskab og tyende, vennerne med var lyksalige og glade, der var i dag født en arving, en søn; og moder og barn befandt sig vel”. Sådan indledte H.C. Andersen sit sørgmodige eventyr “Den sidste perle”

Efter mange timers venten lykkedes det i går at Museum Odense at sikre sig et meget værdifuldt originalmanuskript af H.C. Andersen ved “RR Auction” i staten New Hampshire.
Der er tale om noget så usædvanligt som et originalmanuskript til eventyret ”Den sidste Perle”, som H.C. Andersen skrev i slutningen af oktober 1852. Manuskriptet fylder tre tæt beskrevne sider på foldet ark og det bærer H.C. Andersens underskrift.
Erhvervelsen er gjort mulig på grund af en generøs støtte af Augustinus Fonden, som i mange år har interesseret sig for digterens arbejder. Det betyder, at museet har 18 originale manuskripter af H.C. Andersen i sin samling.

Hovedpersonen i perlen af et eventyr

Seniorforsker Ejnar Stig Askgaard har sammen med udviklingschef i H.C. Andersens Hus, Mads Thagård Runge, administrationschef Jan Schmidt Nielsen og direktør Henrik Harnow været på natarbejde for at sikre museet dette usædvanlige manuskript – det skete ved en online-auktion.

Ejnar Stig Askgaard fortæller begejstret, at det et uhyre usædvanligt og sjældent at et eventyrmanuskript af H.C. Andersen udbydes til salg. Prisen vil museet ikke fortælle noget om – endnu.
Årsagen er, siger Ejnar Stig Askgaard, at alle kendte manuskripter fra H.C. Andersens hånd er i privateje, og derfor forlængst solgt.

“Derfor er vi på Museum Odense lykkelige over, at dette manuskript er endt i trygge rammer i en tilgængelig samling som museets. Der er ikke alene tale om en vægtig og betydningsfuld del af den danske kulturarv, men også verdenskulturarven”, tilføjer han. “Når manuskriptet er bragt til Danmark, skal det først analyseres og gennemses af museets papirkonservator og derefter glæder vi os til at udstille manuskriptet, som er meget værdifuldt”, fortæller Ejnar Stig Askgaard.

Det er netop dette manuskript, som museet har erhvervet på auktionen, for på manuskriptets sidste side har Arthur Abrahams skrevet: ”H.C. Andersen sendte dette Eventyr til min Fader nogle Dage efter min Moders Død, som et Tegn paa hans Deltagelse” skriver  Arthur Abrahams.”

Eventyret ”Den sidste Perle”
Selv om eventyret ikke hører til blandt H.C. Andersens mest kendte, er det ifølge eksperten Ejnar Stig Askgaard blandt hans smukkeste og mest dybtfølte.
H.C. Andersen skrev eventyret for at bringe trøst til sin sørgende ven, N.C.L. Abrahams, der den 26. oktober 1852 havde mistet sin unge hustru Frederikke Abrahams, født Philipsen (1810-1852).
I eventyret ”Den sidste Perle” modtager et nyfødt barn af gode feer ved vuggen gaver i form af perler.
Dog én perle har barnet ikke modtaget, og barnets skytsengel opsøger nu feen, der har den sidste perle. Den sidste perle viser sig at være sorgens tåre; en smuk perle, der stråler i alle regnbuens farver, og som forbinder jorden med himlen og menneskene med deres afdøde kære.
N.C.L. Abrahams havde lært H.C. Andersen at kende fra dennes første tid i København i 1820. Altså da Andersen kun var 15 år ung. Siden den tid, skrev Abrahams i sine erindringer, havde H.C. Andersen ”været en Ven af mig og mit Huus, og jeg og Mine skylde ham mangen herlig Time, naar han kom til os”.

H.C. Andersen satte pris på Frederikke Abrahams, og hendes søn Arthur Abrahams (1836-1905). I sine  erindringer om Andersen skrev han bl.a.: ”Han satte stor Pris paa min Moder, og ved hendes Død, som han tog sig meget nær, sendte han min Fader det smukke, stemningsfulde Eventyr: ”Den sidste Perle”, som senere er trykt, men som jeg endnu er i Besiddelse af”, skrevet med Andersens egen Haand.”

Fakta
H.C. Andersen skrev eventyret ”Den sidste Perle” i 1852 til trøst for sin ven, N.C.L. Abrahams.
Manuskriptet blev i 1984 solgt på Sothesby i London til en ukendt privat køber. Dengang rejste to af museets betroede medarbejdere til London, men købsprisen oversteg, hvad museet havde givet deres udsendte med i inderlommen. Siden har H.C. Andersens Hus fulgt manuskriptets rejse over Atlanten til an auktion i Staten New Hampshire.
H.C. Andersens skrev i 156 eventyr og historier til sine europæiske læsere.
H.C. Andersens Hus har nu 18 originalmanuskripter i sin samlingen.
Det originale manuskript skal
nok vise sig at være et tillløbsstykke.