Vælg en side

Det er ingen helt almindelig forhave, der er vokset op ved Fyns verdensberømte eventyr-museum  – en have der nu hedder H.C. Andersen Haven med alle sine planter, blomster, buske, hække, træer, plæner, vandrestier og vandbassin.

Webcam-foto (mandag den 10. maj 2020 klokken 13.40) afslører heftig aktivitet, omkring parkens første planter, hække og træer, som er ankommet de senere dage. Eksperter på hver deres felter er i færd med at placeret dem efter havearkitekternes ønsker. Den cirkelrunde bygning til venstre indrettes som “børneunivers” og i bygningen bagved får gourmet-kendissen Claus Meyer og hans kokke til huse. Han nåede kun at være der i et par måneder – så brændte alt på

Den omfattende bestillingsseddel, der landede på planteskolen ved Langeskov, omfatter blandt andet 35 store træer og lige så mange 8-9 meter høje hække.

De er de senere år passet og plejet og nu færdigudvokset.Desuden plantes og placeres der 1200 såkaldte hækplanter, 12.500 andre planter, over 11.000 stauder samt ikke færre end 28.000 blomsterløg. Altsammen efter sirligt design udarbejdet af havearkitekter fra det internationalt anerkendte britiske “Landscape Design by MASU Planning”. Havearkitekterne giver udtryk for, at “når det hele er plantet og placeret fremstår området som en stemnings-fuld, poetisk og kuperet haveanlæg på “taget” af H.C. Andersen Museets udstillingsfaciliteter”.

 

Så går vi rundt om en enebærbusk….(næh, den er vist ikke af HCA). Dette spektakulære bassin, udført i cirkulært design, bliver havens eneste sø. Her vil gæsterne ned gennem vandspejlet kunne se, al det som foregår nede i HCA-udstillingen. Foto: John Borgkilde.

Det er forførende, det er spændende og unik have-arkitektur

Også arealet mod city bliver park
Projektassistent og teknisk designer Dominique Jacobsen fra projektkontoret i Bangs Boder fortæller, at det ikke kun er selve byggepladsen som beplantes, det gør området bag pavillonerne med børneuniverset og café/restaurant-bygningen også.

Letbane-området mellem Hans Jensens Stræde, Bangs Boder og Nørregade integreres med H.C. Andersens Hus’ park-areal, så det vil kunne opleves som en havearkitektonisk helhed.
Det grønne anlæg udlægges som offentlig park – også selv om letbanens to spor løber lige gennem området.

Det vil sige, at museets gæster som ankommer fra city-området, får en visuel fornemmelse af, at de allerede betræder H.C. Andersen-området – allerede inden de krydser til letbanesporene.

Dominique Jacobsen fortæller, at der er ved at blive lagt kantsten til blomsterbede, og tilføjer, at det er HCA-projektets egne gartnere, som efter designernes anvisinger planter hække, træer og blomster på det grønne område, lige her, hvor der for bare seks år siden lå en voldsomt trafikeret Thomas B. Thirges Gade og en p-plads langt “motorgaden”.

Beplantingen bliver som udgangspunkt den samme som den lige nu kan ses i “H.C. Haven”.

Billed-manipulationen som den så ud i Kengo Kumas konkurrence-oplæg som var udarbejdet sammen med de britiske havearkitekter fra Landscape Design by  MASU Planning. T.v. anes blogredaktionens ejendom – med domkirkespiret oppe over. Området ses fra hjørnet ved Mindehallen og H.C. Andersens fødehjem.

Allerede ved den offentlige projektbeskrivelse slog arkitekten Kengo Kuma fast, at naboarealet mod midtbyen “burde integreres i HCA-områdets unikke haveanlæg med de særprægede kurver” og tanken om blev ført ud i livet, som nytænkende nabo til de fem cirkulære op til ni meter høje pavilloner – iøvrigt opført af meget forskellige eksotiske træsorter.

Kengo Kuma har dermed realiseret sin store vision om at skabe en grøn oase, midt i digterens fødeby, hvor naturen og byen er med til at afspejle det eventyrlige univers.

 

Heftig have-aktivitet. Der er grobund for en anderledes forhave.

Et af de mange info-skilte som er sat op på plankeværket – og som skærper interessen for at se, hvaddet er som foregå “inde på den anden side .- og hvad det jeg sender med” 

Da Koma hørte om byens historiske relation til ahorntræet, også kendt som lystræet, som står bag pavillonen, som bliver børnenes oplevelses- og aktivitetshus på hjørnet af Bangs Boder og Thomas B. Thriges Gade, da undersøgte han via museets gartnere træets tilstand og da han hørte, at det “lever i bedste velgående”, så lod han det forblive som en del af den nye offentligt tilgængelig park. Ahorntræet er dermed det eneste træ, som overlevede fældningen af træerne i den hedengangne Lotzes Have.

Apropos H.C. Andersens digt; “Det gamle træ, oh lad det stå”. Så lod de højere magter netop dette smukke træ stå. Projektkontoret meddeler tilmed, at efter nogle års pause, vil de tusindvis af led-pærer igen bliver tændt op mod jul.

—–

Fakta om det Ny H.C. Andersens Hus, som åbner 30. juni – i år. 

Det samlede areal med have og bygninger dækker ca. 9.000 kvadratmeter.

Selve “HCA-huset” får en samlet størrelse på 6.000 kvadratmeter, hvoraf to tredjedele er ved at blive  indrettet under havens overfladen.
I det samlede projekt indgår udstillingen i kælderen, børneuniverset en café og restaurant med udeservering samt  værksted fro museets håndværkere og en række publikumsfaciliteter.

Den officielle adresse, hvor mindehallen og H.C. Andersens fødehjem, befinder sig, er Hans Jensen Stræde 45.

Hvor meget af det kommende museum under fællesbetegnelse H.C. Andersens Hus, som åbner den 30. juni, er endnu ikke meldt officielt ud.